TÜİK açıkladı: Doğurganlık suratının en yüksek olduğu vilayet Şanlıurfa

TÜİK, bugün 2021 yılına ait doğum istatistikleri bilgilerini yayımladı.

Yayımlanan datalara nazaran canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız oldu.

DOĞURGANLIK SURATININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET ‘ŞANLIURFA’

Bir bayanın doğurgan olduğu devir olan 15-49 yaş kümesinde doğurabileceği ortalama çocuk sayısını söz eden ‘toplam doğurganlık hızı’  2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti.

TÜİK paylaştığı bilgilerde şu bilgiye yer verdi:

” Yani, bir bayanın doğurgan olduğu periyot boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.”

Toplam doğurganlık suratının en yüksek olduğu vilayet 2021 yılında 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık suratının en düşük olduğu vilayet ise 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.

TÜRKİYE TOPLAM DOĞURGANLIK SURATINDA AVRUPA’DA 3. SIRADA

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık suratları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek toplam doğurganlık suratına sahip olan ülkenin 1,83 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık suratına sahip olan ülkenin ise 1,13 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık suratı 2020 yılında binde 1,76 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ortasında 3. sırada yer aldı.

KABA DOĞUM SURATI BİNDE 12,8 OLDU

Kaba doğum suratı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını söz etmektedir. Kaba doğum suratı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 oldu. Öbür bir söz ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2021 yılında 12,8 doğum düştü.

Kaba doğum suratı vilayetlere nazaran incelendiğinde, 2021 yılında kaba doğum suratının en yüksek olduğu vilayet binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,4 ile Şırnak, binde 22,6 ile Mardin izledi.

KABA DOĞUM SURATI AVRUPA ÜLKELERİNDEN DAHA YÜKSEK

Türkiye’nin kaba doğum suratının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum suratlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum suratları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek kaba doğum suratına sahip olan ülkenin binde 11,2 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum suratına sahip olan ülkenin ise binde 6,8 ile İtalya olduğu görüldü.

DOĞURGANLIK SURATININ EN YÜKSEK OLDUĞU YAŞ KÜMESİ 25-29 OLDU

Belirli bir yaş kümesinde bin bayan başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını tabir eden yaşa özel doğurganlık suratı incelendiğinde 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık suratı binde 144 ile 20-24 yaş kümesinde iken 2021 yılında binde 113 ile 25-29 yaş kümesinde görüldü.

Bu durum, doğurganlığın bayanın daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

ADÖLESAN DOĞURGANLIK SURATI DÜŞTÜ 

Adölesan doğurganlık suratı, 15-19 yaş kümesinde bin bayan başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını tabir etmektedir. Adölesan doğurganlık suratı, 2001 yılında binde 49 iken 2021 yılında binde 13’e düştü. Öteki bir sözle, 2021 yılında 15-19 yaş kümesindeki her bin bayan başına 13 doğum düştü.

ADÖLESAN DOĞURGANLIK SURATI AVRUPA ÜLKELERİNDE ORTALAMA BİNDE 8

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık suratları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek adölesan doğurganlık suratının olduğu ülke binde 38 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık suratının olduğu ülke ise binde 2 ile Danimarka ve Hollanda oldu. Adölesan doğurganlık suratı 2020 yılında binde 15 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 8 ülke ile bir arada Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

DOĞUM YAPAN ANNELERİN ORTALAMA YAŞI 29,1 OLDU

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2021 yılında 29,1 oldu. Birinci doğumunu 2021 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,7 oldu.

Birinci doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu vilayet 28,4 ile İstanbul oldu

Birinci doğumdaki ortalama anne yaşı vilayetlere nazaran incelendiğinde, 2021 yılında birinci doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu vilayet 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,0 yaş ile Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27,9 yaş ile Muğla, İzmir ve Ankara izledi.

Birinci doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu vilayet ise 23,6 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,9 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa izledi.

DOĞUMLARIN YÜZDE 3,1’İ ÇOĞUL DOĞUM OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Doğumların 2021 yılında yüzde 3,1’i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,2’si ikiz, yüzde 3,5’i üçüz ve yüzde 0,3’ü dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

DOĞUMLARIN  YÜZDE 35,8’İ ANNENİN BİRİNCİ DOĞUMU OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Doğum sırasına nazaran doğumlar incelendiğinde, 2021 yılında doğumların yüzde 35,8’inin birinci, yüzde 32,2’sinin ikinci, yüzde 18,2’sinin üçüncü, yüzde 13,1’inin ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.