Tek yaşayanları oranı yüzde 19 yükseldi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2021 yılında 3,23 şahsa düştüğü görüldü. 

ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNÜN EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET ŞIRNAK OLDU 

Türkiye’de 2021 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu vilayet, 5,46 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak vilayetini 5,12 kişi ile Şanlıurfa ve 4,94 kişi ile Hakkari izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu vilayet ise 2,57 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,60 kişi ile Tunceli ve 2,63 kişi ile Giresun izledi.

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

ADNKS sonuçlarına nazaran, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2021 yılında yüzde 18,9’a yükseldiği görüldü. 

TEK ÇEKİRDEK AİLE VE GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANINDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Tek çekirdek aile olarak tabir edilen, sadece eşlerden yahut eşler ve çocuklarından yahut tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranında azalma olduğu görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2021 yılında yüzde 64,4’e geriledi. Öteki yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve öbür şahıslardan oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2021 yılında yüzde 13,5’e düştü.

ÇEKİRDEK AİLE BULUNMAYAN BİRDEN FAZLA BİREYDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

Ortalarında eş, anne-çocuk yahut baba-çocuk alakası olmayan fertleri içeren; başka bir tabirle çekirdek aile bulunmayan birden fazla bireyden oluşan hanehalklarının oranında artış olduğu gözlendi. Kelam konusu hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2021 yılında yüzde 3,2’ye yükseldi.

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET TUNCELİ OLDU

Vilayetlere nazaran hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2021 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 29 ile Tunceli olduğu görüldü. Tunceli vilayetini yüzde 28,8 ile Gümüşhane ve yüzde 28,2 ile Giresun izledi. Öbür yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu vilayetler ise yüzde 10,8 ile Diyarbakır ve Batman oldu. Bu vilayetleri yüzde 11,2 ile Van ve Adıyaman izledi.

TEK ÇEKİRDEK AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET ADIYAMAN OLDU

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu vilayet, 2021 yılında yüzde 72,1 ile Adıyaman oldu. Adıyaman vilayetini yüzde 71,9 ile Osmaniye ve yüzde 71,7 ile Gaziantep takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu vilayet ise yüzde 53,3 ile Tunceli oldu. Tunceli vilayetini yüzde 54,9 ile Yalova ve yüzde 55,5 ile Artvin izledi.

HANEHALKLARININ YÜZDE 10,1’İNİ TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARI OLUŞTURDU

Türkiye’de 2021 yılında toplam hanehalklarının yüzde 10,1’ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalkları oluşturdu. Toplam hanehalklarının yüzde 2,3’ünü baba ve çocuklardan oluşan, yüzde 7,8’ini ise anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oluşturduğu görüldü.

TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET BİNGÖL OLDU

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu vilayet, 2021 yılında yüzde 12,5 ile Bingöl oldu. Bu ili, yüzde 12,1 ile Adana ve Elazığ vilayetleri izledi. Bu oranın en düşük olduğu vilayetler ise yüzde 7,6 ile Tokat ve Ardahan, yüzde 7,7 ile Yozgat ve Kars oldu.

Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu vilayetler, yüzde 9,6 ile Bingöl, yüzde 9,3 ile Adana, 9,1 ile İzmir ve Elazığ olurken, bu oranın en düşük olduğu vilayetler ise yüzde 5,3 ile Ardahan, yüzde 5,7 ile Yozgat ve Kars oldu. 

Öbür yandan, baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu vilayetler, yüzde 3,8 ile Kilis, yüzde 3,3 ile Malatya ve yüzde 3,2 ile Batman olurken, bu oranın en düşük olduğu vilayetler ise yüzde 1,7 ile Nevşehir, yüzde 1,8 ile Tokat ve Sinop oldu.

GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET HAKKARİ OLDU

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu vilayet, 2021 yılında yüzde 24 ile Hakkari oldu. Hakkari vilayetini yüzde 22,6 ile Şırnak ve yüzde 21,3 ile Batman izledi. Bu oranının en düşük olduğu vilayet ise yüzde 8,7 ile Eskişehir oldu. Eskişehir vilayetini yüzde 9,4 ile Çanakkale ve yüzde 9,6 ile Niğde izledi.

TOPLAM RESMİ EVLİLİKLER İÇERİSİNDE SON EVLİLİĞİNDE AKRABA EVLİLİĞİ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 8,3 OLDU

ADNKS sonuçlarına nazaran, 2021 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,3 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık cinsine nazaran incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin yüzde 46,6’sının hala/dayı çocukları ile yüzde 27,2’sinin amca çocukları ile ve yüzde 26,2’sinin ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

AKRABASIYLA EVLİ OLAN BİREYLERİN EN FAZLA OLDUĞU VİLAYET MARDİN OLDU 

Toplam resmi evlenmeler içerisindeki akraba evlilikleri vilayetlere nazaran incelendiğinde, 2021 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranının en fazla olduğu vilayet yüzde 20,5 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,4 ile Şanlıurfa, yüzde 17 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu vilayet ise yüzde 1,1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.

AKRABA EVLİLİĞİ ORANI 2021 YILINDA YÜZDE 4 OLDU

Evlenme istatistikleri sonuçlarına nazaran, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin yüzde 5,9’unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda daima düşüş göstererek 2016 yılında yüzde 4,6, 2021 yılında ise yüzde 4 olduğu görüldü.

 AKRABA EVLİLİĞİ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU VİLAYET YÜZDE 18,4 İLE ŞANLIURFA OLDU

Akraba evliliği oranı vilayetlere nazaran incelendiğinde, 2021 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 13,9 ile Muş ve yüzde 13,7 ile Mardin izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu vilayet yüzde 0,4 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 0,7 ile Bartın ve Çanakkale izledi.

BİREYLERİN MEMNUNLUK KAYNAĞI AİLELERİ OLDU

Ömür Memnuniyeti Araştırması, 2021 sonuçlarına nazaran bireylerin memnunluk kaynağı olan şahıslar incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin memnun ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 67,6 olurken, bunu sırasıyla yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4,1 ile eş, yüzde 4 ile anne/baba yeniden yüzde 4 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile torunlar takip etti.

BABASI VEFAT ETMİŞ ÇOCUKLARIN SAYISI 272 BİN 361 OLDU 

ADNKS sonuçlarına nazaran, 2021 yılında Türkiye’de toplam 22 milyon 738 bin 300 çocuk içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 272 bin 361, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 82 bin 968, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 451 olduğu görüldü. 

Cinsiyete nazaran incelendiğinde, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 139 bin 707, kız çocuk sayısının 132 bin 654, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 42 bin 228, kız çocuk sayısının 40 bin 740, hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2 bin 287, kız çocuk sayısının 2 bin 164 olduğu görüldü.

BOŞANMA DAVALARI SONUCU VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 76,1 OLDU

Boşanma istatistiklerine nazaran, mutlaklaşan boşanma davaları sonucunda 2021 yılında 174 bin 85 çift boşanırken 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin yüzde 76,1’inin anneye, yüzde 23,9’unun ise babaya verildiği görüldü.

TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR BULUNAN HANELERİN ORANI YÜZDE 49,5 OLDU

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran, meskenden İnternete erişim imkânına sahip olan hanelerin oranı 2004 yılında yüzde 7 iken 2021 yılında bu oran yüzde 92 oldu. Başka yandan hanelerde dizüstü, tablet, netbook üzere taşınabilir bilgisayar bulunma oranı yüzde 0,9’dan yüzde 49,5’e, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı yüzde 53,7’den yüzde 99,3’e yükseldi. 

GENİŞ AİLELERİN YÜZDE 27,2’SİNİN YOKSULLUK SONUNUN ALTINDA YAŞADIĞI GÖRÜLDÜ 

Gelir ve hayat şartları araştırması sonuçlarına nazaran, muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen hududa nazaran yoksulluk oranı 2021 yılında yüzde 21,3 olarak gerçekleşti. 

Hanehalkı tipine nazaran yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hanehalklarının yüzde 10,4’ünün, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yüzde 20,9’unun, geniş ailelerden oluşan hanehalklarının yüzde 27,2’sinin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla bireyden oluşan hanehalklarının ise yüzde 16,6’sının yoksulluk hududunun altında yaşadığı gözlendi.

KENDİLERİNE İLİŞKİN BİR KONUTTA YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 57,5 OLDU

Gelir ve ömür şartları araştırması sonuçlarına nazaran, 2021 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin yüzde 57,5’inin oturduğu konutun kendilerine ilişkin olduğu, yüzde 26,8’inin ise kiracı olduğu görüldü. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,2 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

KONUTUN İZOLASYONUNDAN ÖTÜRÜ ISINAMAMA EN ÇOK KARŞILAŞILAN KONUT VE ETRAF SORUNU OLDU

Gelir ve ömür şartları araştırması sonuçlarına nazaran fertlerin yüzde 34,3’ünün 2021 yılında konutunda izolasyondan ötürü ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 33,9’unun sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ve yüzde 23,4’ünün trafik yahut sanayinin neden olduğu hava kirliliği, etraf kirliliği yahut öbür çevresel meseleler yaşadığı görüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.