Resmi Gazete 23 Ağustos 2022 Salı| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Peki 23 Ağustos 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sıhhat Bakanlığı Teftiş Şurası Yönetmeliği

–– Aralı Kontratlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplumsal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanunun 48/A Hususuna Nazaran Tecil ve Taksitlendirilmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Bildirimi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2018/36546 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/18178 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/20170 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/39033 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.