Hatay’ın yeniden inşası için ‘YAP’

ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul  – Hatay’ın yeniden inşası sürecinde kentin çok kültürlü yapısının korunabilmesi ve kent yeniden ayağa kaldırılırken bilimsel verilerin ışığında yürünebilmesine destek olmak için Yeniden Antakya Platformu (YAP) kuruldu. Platformun kuruluş amacını kendisi de Hatay Antakyalı olan, platformun kurucu başkanı Prof. Dr. Gazi Huri’den dinledik. 

Prof. Dr. Huri, Milliyet aracılığıyla Hatay’ın inşası sürecinde yapılacak çalışmaları şöyle anlattı: 

“İnsan unsurunu temel öncelik alarak, Antakya’nın sosyokültürel mirasının devamını sağlamak üzere projeler geliştiren, diğer STK’lar, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde olan, fiilen veya gönül bağı ile Hataylı kişilerin oluşturduğu dernek statüsünde bir platformuz. YAP; açık, şeffaf, net ve güvenilir, politikalar üstü bir insiyatif. Bizler, Hatay kültürü ile yoğrulmuş, enerjik, dinamik ve yardımsever bireyleriz ve kültürümüzün sahip olduğu dinamikler gibi bütün dinleri, dilleri, ırkları platformumuzda toplayan ve kucaklayan, Hatay için uyum içinde çalışan bir grubuz. Hatay sevdalısı sayısız gönüllümüz ile sahadayız.” 

5 ana komisyon 

“Misyonumuz, Hataylıların sosyokültürel değerlerini korumak ve Antakya’yı ruhuna sadık kalarak yeniden onarmak. Antakya’nın deprem öncesi haline kavuşmasını destekleyen kitleler, bunun için oluşturulacak projelerde iş birliği yapmak isteyen proje sahibi STK’lar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Antakya’yı mirasına uygun bir şekilde onarıp, insanları sağlığına kavuşturmak ve göç etmek zorunda kalan Antakyalılar ile Antakya’yı tekrar buluşturmak kısaca bildiğimiz şekli ile Antakya’ya yeniden kavuşma sağlamaya çalışıyoruz. Çok sesli, eşitlikçi, yerli, kapsayıcı ve işbirlikçi bir dernek YAP’ın, uluslararası saygın sivil toplum kuruluşlarında da görevleri olan, etkin ve liyakatli bireylerden oluşan beş ana komisyonu bulunuyor. Bunlar; Hatay Kültürel Mirasları Koruma Komisyonu, Tarım ve Gastronomi Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Eğitim ve Burslar Komisyonu ve Yerel Kalkındırma Komisyonu. Her komisyon kendi içerisinde projelerle devamlılığını sürdürerek topluma ve Hatay’a katma değeri yüksek girişimlerde bulunacak.” 

‘Amaç göçü engellemek’ 

“YAP olarak, erken dönemde Hatay’dan göçü engelleme, orta dönemde ise Hatay’a tersine göçü teşvik etme çabası içerisindeyiz. Bu gaye ile ilk etapta sağlık, eğitim ve tarım konularında projelerimize öncelik verdik. Yeniden Antakya Platformu’nun, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği ile hazırladığı Gezici Sağlık Taraması Aracı (GSTA) ‘Hipokrat projesi’ çok yakında hayata geçecek. Projenin kapsamı Hatay ve Hatay’ın kırsal alanında sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük çeken çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, yatağa bağımlı dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm Hatay sakinlerine düzenli sağlık taraması yapacak bir gezici sağlık tarama aracı temin edilmesi ekseninde kuruldu. Böylece erken tanı ve koruyucu sağlık hizmeti verilen, depremden etkilenen vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek vermiş olacağız. Ayrıca, Samandağ ilçesi merkezli bir ilköğrenim okulumuzda kurulmuş etüt çadırlarının iyileştirilmesi ve uluslararası destekler ile çocuklar için bilgisayar laboratuvarı kurma projesini hayat geçiriyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin Hatay’da yerel üreticiyi destekleyen tarım odaklı proje çağrıları yakından takip edilmekte ve bölgemize katma değer sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini sağlamayı planlıyoruz. İnsanlık tarihinde görülen en büyük yıkımlardan biri olsa da, yeniden kalkacağımıza inancımız tam.” 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir